Administracja cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz

Administracja cmentarzy komunalnych Gminy Międzyrzecz zostanie przejęta przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z dniem 1 maja br.

Zapraszamy interesantów do biura PGK ul. Reymonta 5 66-300 Międzyrzecz.