Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Międzyrzeczu

Witamy Państwa w Przedsiębiorstwie Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą w Międzyrzeczu.

 

Od wielu lat w różnych środowiskach Międzyrzecza, a co najważniejsze w kręgu radnych miejskich toczyła się dyskusja na temat zwiększenia nadzoru oraz efektywności wydatkowania funduszy gminnych przeznaczanych w corocznych budżetach miasta na finansowanie zadań publicznych. W drugiej połowie 2016 r. przeprowadzono wiele analiz, których efektem było wypracowanie koncepcji powołania spółki komunalnej, której Gmina zleciłaby do realizacji szereg zadań komunalnych, aktualnie wykonywanych przez firmy prywatne, często z poza Międzyrzecza. Na wniosek Pana Remigiusza Lorenza Burmistrza Międzyrzecza Rada Miejska w Międzyrzeczu podjęła w dniu 14 lutego 2017 r. uchwałę w sprawie utworzenia Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

 

UCHWAŁA

Informacje Teleadresowe